Formularz PIT Deklaracja PIT-37 jest wypełniana przez podatników otrzymujących dochód z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury, umowy zlecenia, praw autorskich, kontraktu menedżerskiego, czy stypendium.

Wypełniając PITY 2011 można skorzystać z przysługujących ulg i w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów, przysługuje możliwość pomniejszenia kwoty dochodu lub kwoty na podatki. Jeśli jednak, podatnik nie zamierza korzystać z ulg podatkowych, ani nie ma dodatkowych dochodów, żądać od pracodawcy wysłania przez niego, do Urzędu Skarbowego, formularza PIT-40 lub PIT-40A.

W roku 2011 termin składania druku PIT-36 oraz PIT-37 upływa 2 maja. Do tej pory każdy podatnik powinien wypełnić rozliczenie PIT z uzyskanych dochodów i zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Inaczej sprawa ma się z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Podatnicy rozliczający się ryczałtowo, zobowiązani są wypełniać zeznania PIT-28 i nie mają możliwości odliczania ulg podatkowych, jak w przypadku rozliczających się na zasadach ogólnych. Nie dotyczy ich ani ulga odsetkowa, jak również nie mogą rozliczać się z małżonkiem oraz nie przypada im ulga na dzieci.